Přejezd do Severního Norska  
Photos by Baz & Liquid
Design by Baz