Přejezd trajektem přes fjord  
Photos by Baz & Liquid
Design by Baz